Kehittäjätapaamiset ovat Digi Fellow -verkostolle suunnattuja klo 8 – 12  aamiaistilaisuuksia, joissa ideana on nostaa keskusteluun osallistujille ajankohtaisia aiheita ja hakea yhdessä niihin ideoita ja ratkaisuja. Joissain tapaamisista saattaa olla asiantuntijan alustus keskustelulle. Halutessanne voitte järjestää yhden tapaamisista myös yrityksenne tiloissa, ja esitellä samalla toimintaanne.

Syksy 2016

Kehittäjätapaaminen 1: Digitalisaatio yrityksissä
Ensimmäinen yritysten yhteinen kick off -tapaaminen 17.11.2016 Tampereella
Ohjelma ja aineistot

Kevät 2017

 • Kehittäjätapaaminen 2: Verkkopalvelun palvelumuotoilu – asiakastarpeiden kartoitus
  Palvelumuotoilun työpaja 1/3 torstaina 23.2.2017.
  Ohjelma ja kooste
 • Kehittäjätapaaminen 3: Verkkopalvelun palvelumuotoilu – asiakaskokemus verkossa
  Palvelumuotoilun työpaja 2/3 torstaina 30.3.2017.
  Ohjelma ja kooste
 • Kehittäjätapaaminen 4: Verkkopalvelun palvelumuotoilu – digiajan liiketoimintamallit
  Palvelumuotoilun työpaja 3/3 tiistaina 6.6.2017.
  Ohjelma ja kooste

Syksy 2017

Kehittäjätapaaminen 5: Onnistumisen eväitä asiakasajatteluun ja rikastavan yhteistyön tuloksia. Viimeinen kiitos-tilaisuus Digi Fellow -yrityksille torstaina 28. 9.2017 Tampereella.
Ohjelma ja aineistot