Digimyrsky-projektin lopputuloksena syntyneitä dokumentteja Tampere3-korkeakoulujen täydennyskoulutuspalveluille. Tulevaisuudessa tavoitteena on tarjota täydennyskoulutuspalveluja yhden luukun periaatteella.
Verkkopalvelumalli
Asiakkuus- ja kumppanuusmalli
Oppimismalli – viitekehyksenä Blended Learning
Kansainvälinen ulottuvuus

 

Digimyrsky-projektin tehtäviä ja tuloksia (projektisuunnitelma):
  1. Perustetaan Digi Fellow -yritysyhteistyöverkoston ja pirkanmaalaisten korkeakoulujen yhteinen asiakasyhteistyömalli
  2. Rakennetaan yritysten ja yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin vastaava blended learning -malliin perustuva oppimiskonsepti
  3. Konseptoidaan vuorovaikutteinen uudenlainen verkkopalvelu sekä toimivat digitaaliset oppimisympäristöt, joissa asiakkaan osaamistarpeet tulevat huomioiduksi
  4. Synnytetään kolmen korkeakoulun yhteinen täydennyskoulutuksen palvelukonsepti vastaamaan entistä ketterämmin kasvu- ja rakennemuutostilanteiden vaateisiin
  5. Aktivoidaan toimivia kansainvälisiä verkostoja yritysten ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön