Kokoamme Digi Fellow -verkoston kehittämään kanssamme uudenlaista digitaalista oppimismallia yritysten tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tarjoamme Digi Fellow -yrityksille ja kumppaneille ajasta ja paikasta riippumatonta verkko-opetusta, keskinäistä sparraamista ja mentorointia sekä asiantuntijapalveluja.

Kumppanuusmalli

Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva ja aktiivinen yritysyhteistyöverkosto sekä tamperelaisten korkeakoulujen yhteinen asiakasyhteistyömalli.

Oppimismalli

Oppimista voi tapahtua usealla eri foorumilla, kuten luokkahuoneessa, virtuaalisesti, mentoroinnin avulla, simulaatioiden ja tehtävien kautta tai omatahtisesti opiskellen lukemalla kirjallisuutta. Oppijan mahdollisuus vaikuttaa oppimisen paikkaan ja tapaan kasvaa ja oppija voi valita omaan oppimistyyliinsä parhaiten soveltuvan tavan.

Verkkopalvelu

Verkkopalvelun tavoitteena on tuoda Tampereen korkeakoulujen osaaminen kaikkien yritysten saataville helposti ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkopalvelu tarjoaa monipuolisia oppimisen sisältöjä, vuorovaikutuksen tapoja ja kurkistuksia tarjontaan.

Kansainvälisyys

Tavoitteena on, että Tampereen korkeakoulujen osaamisen areena kasvaa kansallisesti ja kansainvälisesti houkuttelevaksi palveluntuottajaksi ja yhteistyökumppaniksi

Digimyrsky-projektissa mukana olevat yritykset ja kumppanit