Digimyrsky-projektissa haetaan yrityskumppaneita kehittämään yhdessä kolmen tamperelaisen korkeakoulun kanssa uutta blended learning -oppimismallia, jossa yhdistyvät erilaiset oppimisympäristöt sekä kontakti- ja verkko-opetus.

Pilottivaiheessa alueen PK-yritykset toimivat Digi Fellow -konseptilla korkeakoulujen kumppaneina. Digi Fellow -yrityksille tarjotaan mahdollisuus hyödyntää myös korkeakoulujen kansainvälistä huippuosaamista sekä luoda osaamista, jolla on kysyntää Suomen ulkopuolella.

Digimyrskyssä luodaan tulevaisuuden täydennyskoulutukselle asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta digitaalinen palvelukonsepti, mikä tarkoittaa sitä, että koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavia, tarpeellisia, houkuttelevia, helppokäyttöisiä sekä mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun.

Digimyrskyssä kolme korkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulu, Teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto, kehittävät digitaalista opetusteknologiaa ja luovat yhdessä opetustarjontaa Pirkanmaan alueen PK-yritysten tarpeisiin.