Helena Tirronen
Tampereen ammattikorkeakoulu
+358 50 336 7708
helena.tirronen@tamk.fi

Mari Rajala
Tampereen teknillinen yliopisto
+358 40 771 0009
mari.rajala@tut.fi

Minna Miettinen
Tampereen yliopisto
+358 40 190 1316
minna.k.miettinen@uta.fi