Digimyrsky – Digitalisaatio osaamisen kehittämisessä -projektissa Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY ja ja Tampereen yliopisto (TaY) kehittävät yhteistä digitaalista opetusteknologiaa ja luovat yhdessä opetustarjontaa alueen PK-yritysten tarpeiden mukaisesti. Pilottivaiheessa alueen PK-yritykset toimivat ”digi-learning fellows” -konseptilla oppilaitosten kumppaneina. Koulutus on yritysten tarpeista lähtöisin, ja hanke lisää koulutuksen saavutettavuutta ja osuvuutta.

PK-yrityksillä on tarve osaamisen kehittämiseen, mutta nykyiset täydennyskoulutuksen muodot eivät ole sellaisenaan soveltuvia tai riittäviä tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tarvitaan muun muassa enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta verkko-opetusta, keskinäistä sparraamista ja mentorointia sekä erilaisia asiantuntijapalveluja. Digitalisaatio koskee koulutusta siinä missä muitakin toimialoja: tarvetta on tutkinnon jälkeisen koulutuksen digitalisoitumiseen muun muassa kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa, koulutuspalvelujen ostotapahtumassa, koulutuksen toteuttamisessa sekä kansainvälisen koulutuksen tarjoamisessa.

Hanketta on valmisteltu osana Tampere 3-hanketta liittyen elinikäisen oppimisen kehittämiseen korkeakoulujen yhteistyönä. Projektissa vahvistetaan korkeakoulujen tutkinnon jälkeisen osaamisen kehittämistä ja profiloitumista. Pirkanmaalla tarvitaan kansainvälisesti relevanttia osaamista, jota korkeakoulut voivat yhdessä yritysten kanssa kasvattaa ja jalostaa, sekä kilpailukyvyn varmistamiseksi vahvaa korkea-asteen koulutusta.

Digimyrsky – Digitalisaatio osaamisen kehittämisessä -hanketta hallinnoi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankerahoitus tulee Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Hankkeen kesto on 1.2.2016 – 31.12.2017.