Mitä saa, kun onnistuu houkuttelemaan samaan tilaan joukon eri alojen asiantuntijoita? Asiantuntijoita, joiden asiantuntijuus ei ainoastaan sivua eri toimialoja, vaan tuottaa aitoa ristiinpölyttymistä. Vai mitä sanotte parinkymmenen henkilön ryhmästä, joista joku johdattaa asiakkaan datansa kanssa pilveen, yksi on palkittu markkinointiviestinnän tietokirjailija, toinen auttaa tuotteillaan porautumaan kallion läpi, kolmas hoivaa seniorikansalaisia ja eräs ansaitsee elantonsa myymällä virvokkeita kulttuurinnälkäisille kansalaisille. Ja tässä vain muutamia erityisen asiantuntijuuden aloja esimerkinomaisesti… Jos meiltä digimyrskyläisiltä kysytään, saat käyttöösi sellaisen osaamisten kirjon, että ei paremmasta väliä!

Korkea-asteen koulutuksessa on jo pitkään puhuttu eri tieteenalarajojen ylittämisestä, kohtaamisista eri tieteenalojen rajapinnoilla ja rajat ylittävästä tutkimuksesta. Tämä mahdollistaa eri alojen osaamisten yhdistymisen tuomalla osaajat yhteiselle foorumille ja tätä kautta uusien rajoja rikkovien innovaatioiden syntymisen.

Olemme Digimyrsky-hankkeen puitteissa tekemässä kokeilua, jossa tuodaan eri alojen asiantuntemus yhteen ja pyritään näin tuottamaan tuoreita näkökulmia yliopistojen ja yritysten yhteistyöhön sekä yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Yritysten tulevaisuuden osaamistarpeet ovat hankkeemme keskiössä ja kehittäminen tapahtuu digitalisaation viitekehyksessä.

Kun eri asiantuntijuuden alat kohtaavat, alkaa tapahtua!

Hankkeessa tehtävä työ sai upean startin viime vuoden lopulla, kun DigiFellows –yritysten edustajat saapuivat tilaisuuteemme avoimin mielin, valmiina jakamaan osaamistaan sekä kehittämään kanssamme uutta. Koska ryhmän asiantuntijuus kohdentuu useille eri asiantuntijuuden aloille ja samanaikaisesti yritykset elävät myös eri syklissä, mitä tulee digitalisaatioon ja sen hyödyntämiseen, voimme todeta, että yhteisöllistä oppimista ryhmässä sekä kokemusten jakamista ja hyödyntämistä tulee eittämättä tapahtumaan. Etukäteen tehdyn kartoituksen mukaan hankkeeseen lähteneet yritykset saivat asteikolla 1 – 10 keskiarvon 6,9, kun kysyttiin yrityksien omaa näkemystä liiketoimintansa digitalisaation asteesta. Vastausten keskihajonta oli suurta, mikä kertoo sen, että osa yrityksistä on digitalisaation kärkijoukoissa, osa vasta aloittamassa digitalisaation polkuaan. Jo ensimmäisen tapaamisen perusteella olimme vakuuttuneita siitä, että osallistuminen hankkeeseen tulee tuottamaan kaikille toimijoille verkostopääoman kasvua, oman toimialan käytänteiden kyseenalaistamista, ahaa-elämyksiä sekä paljon kaikkea sellaista, mitä emme osaa ennakkoon aavistaakaan.

Ei se matka, vaan se seura

Tilaisuuden järjestäjän näkökulmasta koimme onnistumisen elämyksiä, kun saimme nähdä, kuinka innostuneesti ryhmä lähti tutustumaan toisiinsa. Tarvetta tämän tyyppiselle toiminnalle löytyy, jossa eri alojen asiantuntemus kootaan yhdelle foorumille keskustelemaan, sparrailemaan ja vertailemaan eri alojen käytänteitä. Tässä tapauksessa yhdistävänä tekijänä toimii digitalisaatio. Osaamisen kehittämisen asiantuntijoina koimme myös ylitsepääsemätöntä hinkua lähteä yhdistämään osaamistarpeita ja alan asiantuntijoita yhteen! Paljon erilaisia digitalisaatioon liittyviä tarpeita saimme kuulla, mutta samalla saatoimme todeta, että tästä ryhmästä löytyy myös syvällistä osaamista samoista teemoista. Asian voi kiteyttää niin, että tämän joukon osaamiset muodostavat erinomaisen alustan, osaamisekosysteemin, joka tulee tuottamaan arvoa kaikille toimijoille.

Jotta emme kuitenkaan olisi unohtaneet yhteisen yli vuoden kestävän digimatkan alussa, mikä lopulta on tärkeintä, polun viitoittajaksi sopi hyvin tuntemattoman lausahdus: Too often we are preoccupied with the destination, that we forget the journey.

Kirjoittaja:
Katri Sillanpää

Edutech, Tampereen teknillinen yliopisto